אירית בלוזר

סטודיו: רח’ נחמני 10, תל אביב

iritblu@bezeqint.net

טל: 0774258900 // 6718311 050

IRIT BLUZER

studio: 10 Nahmany St. Tel-Aviv

iritblu@bezeqint.net

tel: 0774258900 // 050 6718311